woensdag 10 augustus 2011

blogspot voor ICC cursus

Het idee is om een blog te maken voor en van de deelnemers aan de ICC-cursus om onderling in gesprek te gaan over cultuureducatie in het primair onderwijs en hoe dat vorm te geven.
Zij kunnen verslag doen van hun ervaring op hun eigen school, elkaar vragen stellen en helpen, informatie uitwisselen, inspireren.

De docent zet op de blog informatie over werkwijzes, formats, voorbeelden. Daarnaast stuurt zij de manier waarop het blog gebruikt wordt (richtlijnen, kader) en zij geeft feedback op de verslagen van de cursisten.

Nodig: de cursisten maken bij het begin van de cursus een gmail-account aan. Op school hebben de cursiten toegang tot internet, met geluid en mogelijkheid om materiaal te oploaden (let op: kindbeveiliging maakt dat soms onmogelijk).

Onderlinge communicatie tussen de lessen in kan gemakkelijk verlopen. De informatie is voor alle cursisten altijd beschikbaar. Het proces dat de cursisten doorlopen wordt zichtbaarder, en is daarmee meer te delen en feedback op het goeie moment is mogelijk.
Risico: hoe werkt het voor de mensen die niet zo gemakkelijk schrijven.
Het werkt om deelname verplicht te maken, met deadlines.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten